Opasteet

Oulun seudulla otetaan käyttöön maan kattavin pyöräliikenteen viitoitus- ja opastusjärjestelmä.

Liikenne- ja viestintäministeriön kokeiluluvalla Oulun seudulla toteutetaan uuden, 1.6.2020 voimaan tulevan tieliikennelain mukainen pyöräilyn opastusjärjestelmä jo ennen lain voimaantuloa.

Seudullinen opastusjärjestelmä kattaa lähiseudun kunnista Lumijoen, Limingan, Kempeleen, Muhoksen ja Oulun kaupungin alueet. Lähivuosina opastusta mahdollisesti laajennetaan muihinkin lähiseudun kuntiin.

Opastusjärjestelmä koostuu autoliikenteestä tutuista suunnistus- ja etäisyystauluista sekä perinteisistä viittaopasteista. Suunnistustauluja asennetaan yhteensä 962 kpl, etäisyystauluja 192 kpl, paikannimikylttejä 33 kpl sekä viittaopasteita yhteensä 2564 kpl. Viittaopasteet asennetaan jatkossa aina kahdella pylväällä, jolloin voidaan merkittävästi vähentää viittaopasteiden vääntymistä väärään suuntaan.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena ao. kuntien, Oulun kaupungin ja POP-ELY-keskuksen kanssa.

 

Pyöräilyn suunnistustaulu on uuden tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jonka avulla liittymäaluetta lähestymässä olevalla pyöräilijälle voidaan kertoa ennakkotietona mihin seuraavasta risteyksestä pääsee. Oulun seudulla suunnistustaulu asennetaan yleensä 30-50m ennen risteystä. Suunnistustaulussa on paikannimien lisäksi nuolikuviot, kilometrimäärät sekä uusien, numeroitavien reittien reittitunnukset. Lisäksi suunnistustaulussa on uudentyyppisiä tunnuksia, mm. keskustan ympyränmallinen tunnus. 

Mikäli reittitunnus esitetään katkokehyksellä, niin sitä seuraamalla pääsee kyseiselle reitille, vaikka vielä ei olla kyseisellä reitillä. Logiikka on siis sama kuin autoliikenteen opastusmerkeissä. Suunnistustaulu toimii ennakkotietona ja sama tieto vahvistetaan vielä itse risteykseen asennetuilla perinteisillä pyöräilyn viitoilla. 

Pyöräilyn etäisyystaulu on myöskin uuden tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jonka avulla kerrotaan etäisyyksiä edessä oleviin kohteisiin. Tyypillisesti etäisyystaulu asennetaan pyöräväylien linjaosuuksille, jos kyseisessä kohdassa ei lähettyvillä ole suunnistustauluja.

Pyöräilyn paikannimikyltti 

Kyltti kertoo nimensä mukaisesti paikan tai alueen mihin saavutaan.

 

Pyöräilyn viitat ovat ennestään tuttuja, uusi tieliikennelaki muuttaa niissä ainoastaan joitain symboleita hieman erilaisiksi. Oulun seudun toteutuksessa pyöräilyn viitat asennetaan aina kahdella pylväällä, jonka avulla merkit eivät vääntyile niin herkästi kuin aiemman asennustyylin mukaisesti yhdellä pylväällä asennetut merkit.

Pyöräilyn pääreitit, pyloni ja opastaulu

Opastauluissa ja pyloneissa esiintyviin karttoihin on merkitty Oulun seudun pyöräilyn pääreitistö. Pääreitistö kattaa sekä vaaleanpunaisella merkityt pääreitit että keltaisella merkityt kehäreitit. Karttaan merkittyjen reittien numerointi auttaa käyttäjää pysymään valitulla reitillä aina lähtöpisteestä käyttäjän asettamaan määränpäähän asti.

Oulun seudun pyöräilyn pääreittien opastauluissa ja pyloneissa on nostettu esiin esitetyn reitin varrella sijaitsevat kohteet ja kartoista löytyvät myös kohteiden etäisyydet (km) käyttäjän sijainnista. Lisäksi katkoviivalla merkityt ympyrät kehän ulkopuolella esiintyvine kilometritietoineen auttavat havainnollistamaan kohteiden etäisyyksiä.

Toteutuksessa opastaulut asennetaan aina kahdella pylväällä, minkä ansiosta taulut eivät vääntyile.

Numerotaulu

Numerotaulut on sijoitettu Oulun seudun pyöräilyn pääreittien varrelle. Numerotaulut toimivat reittivahventeina ja opastavat käyttäjää pysymään karttaan merkityillä reiteillä.